ඊයෙ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵල අද ලැබෙයි – සියලුම වී මෝල් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කරයි..

0
295

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සැපයීම, සහල් නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම හා බෙදාහැරීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කර ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය බැවින් සියලුම වී මෝල් හිමියන්ගේ සේවාවන් COVID 19 නිරෝධායන අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නැවත දැනුම්දෙන තුරු ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

දිවයිනේ සියලුම සහල් මෝල් හිමියන් තම ප්‍රදේශය තුළ සහල් නිෂ්පාදනය, තමන් සතු වී තොග සහල් බවට පත් කිරීම කළ යුතු බවද ජනාධිපතිවරයාගෙ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

සියලු අංශ සහභාගී වෙමින් මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපතිවරයාගේ හා අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවති අතර එහිදී සාකච්ඡා වූ කරුණු මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here