මාතර ප්‍රථමයා වූ නිපුණ රණවක පාර්ලිමේන්තුවේ අඩුම ක්‍රියාකාරී මන්ත්‍රීවරු 5 දෙනා අතරට..

0
481

පාර්ලිමේන්තුවේ අඩුම ක්‍රියාකාරීත්වය සහිත මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනා අතරට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාපයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි නිපුණ රණවක මහතා ඇතුලත්වී තිබේ.

2020 අගෝස්තු – 2021 පෙබරවාරි දක්වා කාලය ඇතුළත Manthri.lk වෙබ් අඩවිය විසින් සිදුකල සමීක්ෂණයකට අනුව ඔහු 220 වන ස්ථානයට පත්ව තිබේ. රාජපක්ෂ පවුලේ ඥාති පුත්‍රයෙකු වන නිපුණ රණවක මාතර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරයාද වන අතර මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට මනාප ජන්ද 131,010 ක් ලබා ගනිමින් පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here