කොරෝා පාලනයට චීනයෙන් රොබෝ තාක්ෂණය යොදා ගනී.

0
335

චීනයේ වූහාන්හි රෝහල් අතර වෛද්‍ය සැපයුම් ප්‍රවාහනය සඳහා ස්වයංක්‍රීය රොබෝ යන්ත්‍ර හඳුන්වාදීමට චීන සමාගමක් කටයුතු කර ඇත.

ඒ, පුද්ගලයෙකුගෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වීමට පවතින ඉඩ අවම කිරීමේ අරමුණින්.

එමෙන්ම ආසාදිතයින්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය මැන ගැනීම සඳහා පොදු ස්ථානවල රොබෝ යන්ත්‍ර සවිකර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here