ජිනීවා යෝජනාවෙන් ශී‍්‍ර ලංකාවට ඉවත් වෙන්න බෑ – ජිනීවා කවුන්සිලයේ ප‍්‍රකාශක..

0
256

ජිනීවා යෝජනාවෙන් ඉවත් වීමට ශී‍්‍ර ලංකාවට නොහැකි බව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ප‍්‍රකාශක රොනල්ඩෝ ගොමේස් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

මේ යෝජනාව සම්මත වූවක් බව ද ඔහු කියා සිටියේය. මෙම ජිනීවා යෝජනාව 2021 මාර්තු මස පැවැත්වෙන 46 වන මානව හිමිකම් සමුළුවට යළි ඉදිරිපත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here